מדיניות פרטיות

פרטיות הגנת פרטיות:

1.המפעילה "מ.ב דיגיטל" רשאית להשתמש במידע המופיע בפרטים האישיים הנשלחים אליה בעזרת הטפסים באתר על מנת להביא למשתמש מידע רלוונטי ושירותים דיגיטלים המוצעים באתר. מידע אישי זה לא ייחשף ולא יעשה בו שימוש למטרות שיווקיות אחרות ללא הסכמת הלקוח.

1.1.המפעילה "מ.ב דיגיטל" נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לאבטח ולשמור, ככל האפשר, על סודיות ופרטיות המידע והמשתמשים. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/אוח יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.2.המפעילה "מ.ב דיגיטל" מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישות והפעילויות באתר בלבד ובהתאם לכל דין.

1.3.יובהר כי בלחיצה על כפתור המאשר הרשמה לאתר או הזמנת שירות ואו פעילות של משפיענים  באתר יש משום הסכמה ל"מ.ב דיגיטל" או למי מטעמה, לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק למשתמש מידע על המוצרים, השירותים, הפעילויות הקשורות לאתר INFLUENCER.CO.IL ומידע נוסף באמצעות אימייל, מסרון, או אחר. בנוסף, ניתן באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה בקישור הרלוונטי בתחתית כל מייל.

 

עוגיות לדפדפן:

2.האתר עושה שימוש בעוגיות [cookies] על מנת לשדרג את חווית הלקוח.

העוגיות נשתלות בהגדרות הדפדפן, המשתמש רשאי כרצונו לסרב לשתילת העוגיות.

במקרה שהמשתמש יבחר באפשרות זו ייתכן שאזורים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

 

קניין רוחני:

3.כל הזכויות קניין רוחני באתר מסחר זה (INFLUENCER.CO.IL) הינן רכושה הבלעדי של אתר INFLUENCER.CO.IL  והמפעילה מ.ב דיגיטל.

3.1.חל איסור מוחלט להעתיק ואו לשכפל כמו כן להפיץ או לפרסם להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

דין וסמכות שיפוט:

4.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה או תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית.

 

שינויים במדיניות הפרטיות:

5.המפעילה "מ.ב דיגיטל"  וצוות האתר רשאים בכל זמן, על-פי שיקול דעתם, לעדכן ולערוך את מדיניות הפרטיות ואת כלל תקנון האתר אשר מוצג בעמוד זה. אנו קוראים למשתמשים לבקר בעמוד זה לעתים קרובות על מנת להתעדכן בנוגע לשינויים שנעשו, אתם (המשתמשים באתר) מאשרים ומסכימים כי האחריות לבדוק מידי תקופה (מומלץ אחת לחודש) את מדיניות הפרטיות והתקנון של האתר ולהתעדכן בשינויים מוטלת עליכם כמשתמשים באתר INFLUENCER.CO.IL .

המשך ביקורך ושימושך באתר, כמו כן רכישותיך ואו פעיליותך בו לאחר פרסום הודעת שינוי של תקנון האתר יהוו קבלת השינוי על ידך, הסכמתך לתנאים המוצגים בו והיותך מחויב בו.

 

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר:

6.האתר WWW.INFLUENCER.CO.IL והמפעילה "מ.ב דיגיטל" לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ואו לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר ואו המוצרים הנמכרים באתר.

6.1.האתר וכל התוכן המוצג בו ניתנים לשימוש ללא כל אחריות מכל סוג שהיא, משתמעת או מפורשת.

6.2. המשתמש מצהיר כי הוא פוטר בזאת את אתר INFLUENCER.CO.IL ואת המפעילה "מ.ב דיגיטל" מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה אשר בו ביצוע פעילות ואו עסקה ו/או גלישה באתר לא יתאפשרו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל עניין או בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת אשר אינה מאפשרת לבצע את הפעולות באתר באופן תקין ופוגעת ביכולת השימוש באתר.